foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Żółwica Leosia już cieszy się z nowego domu. Dziękuję wszystkim za oddanie głosu na ten projekt.

Dzięki Waszej pomocy był możliwy zakup nowego terrarium z odpowiednim oświetleniem i wyposażeniem. Leosia od kilku dni mieszka w nowym domu i już można zauważyć zmiany w jej zachowaniu, mniej śpi i jest znacznie bardziej aktywna.

Należy odpowiednio dbać o zwierzęta, które hodujemy. To na właścicielach zwierząt spoczywa obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków do życia. Cieszę się, że dla tak wielu osób los żółwicy nie był obojętny.

 Dzięki realizacji tego projektu Leosia zyskała nowy dom, a szkoła estetyczny kącik, w którym można ją obserwować.

Nasza szkoła w roku szkolnym  2017/2018 brała udział w IX i X  edycji programu INSTALING – nauka ortografii j.  polskiego.

W programie  wzięli udział uczniowie p. Beaty Obiedzińskiej-Pokorskiej z klas 4b, 5a i 5c oraz grupa uczniów p. Bożeny Escher z klas: 4e, 4i, 4j i p. Moniki Janowskiej z kl. 3e i 3h.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w wersji elektronicznej Informatora.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie