foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła w roku szkolnym  2017/2018 brała udział w IX i X  edycji programu INSTALING – nauka ortografii j.  polskiego.

W programie  wzięli udział uczniowie p. Beaty Obiedzińskiej-Pokorskiej z klas 4b, 5a i 5c oraz grupa uczniów p. Bożeny Escher z klas: 4e, 4i, 4j i p. Moniki Janowskiej z kl. 3e i 3h.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w wersji elektronicznej Informatora.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie