foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kartki wielkanocne w wykonaniu uczniów z kl. 7m

Tuż przed świętami wielkanocnymi uczniowie klasy 7m na lekcji informatyki stworzyli w programie GIMP niezwykle ciekawe animowane kartki wielkanocne.

Zapraszamy do ich obejrzenia, bo naprawdę warto ;-)

Dzień Bezpiecznego Internetu w kl. 7m

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (9 lutego 2021 roku) w naszej szkole przeprowadzono na lekcjach informatyki oraz godzinach wychowawczych cykl zajęć mających na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Również uczniowie kl. 7m przyłączyli się do akcji i w ramach lekcji informatyki wykonali plakat dot. Dnia Bezpiecznego Internetu. 

"Uczestniczymy w projekcie edukacyjnym" - kl. 7g
 
Klasa 7g po raz drugi realizuje projekt edukacyjny prowadzony przez Uniwersytet Dzieci. W tym roku realizujemy treści skupione wokół tematu: JA W SPOŁECZEŃSTWIE. JAK MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT?
Uczniowie w bardzo ciekawy sposób rozwijają swoje kompetencje obywatelskie i społeczne. Podczas zajęć mówią o ważnych dla nich wartościach: odpowiedzialności, tolerancji czy pomocy innym. Projekt pozwala uczniom rozwijać wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Młodzież może także budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.
Uczniowie klasy 7m realizują ogólnopolski projekt  "Przystań w sieci"

W ramach projektu poszerzają swoją wiedzę w obszarach związanych z bezpieczeństwem online, poszukują informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do zamieszczanych treści.  Na platformie znajdą się kursy e-learningowe, stworzone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Po każdym zrealizowanym kursie e-learningowym uczniowie otrzymują certyfikat.

Projekt "Przystań w sieci" wpisuje się w cele polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów jest "wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych". Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie