foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"STRAŻNICY UŚMIECHU" - innowacja pedagogiczna

https://www.pozytywnaedukacja.pl/images/stories/LOGO_STRAZNICY_USMIECHUx150.jpgW klasie 2a oraz 3f organizowane są zajęcia pt.: "Strażnicy Uśmiechu", które opierają się na programie profilaktyczno – wychowawczym napisanym przez Nadę Ignjatović-Savić. Program „Strażnicy Uśmiechu” został specjalnie stworzony dla dzieci, które na co dzień wchodzą ze sobą w interakcje. Program włącza dzieci do licznych ćwiczeń stymulujących, które mogą wspierać zmiany w ich życiu. Warsztaty są oparte o interakcyjną teorię rozwoju psychicznego. Warsztaty te efektywnie integrują techniki relaksacji, umiejętności wyrażania siebie i budowania samokontroli, podobnie jak techniki interaktywne. Istota programu tkwi w sekwencji celowo zaplanowanych, interaktywnych warsztatów. Innymi słowy, podstawową wartością programu jest jego oryginalność oraz cały niepowtarzalny układ warsztatów w programie. W tym systemie pracy dziecko jest w centrum programu i proponowanych ćwiczeń stymulujących psychologicznie.

"KOLOROWE NUTKI" - Innowacja programowa
 ADRESACI: uczniowie klas trzecich

ROZMIAR CZASOWY: rok szkolny 2019/2020

GŁÓWNE CELE:

♪ zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,
♪ kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

OCZEKIWANE EFEKTY:

♪  możliwość odkrywania swoich talentów,
♪  kształtowanie i utrwalanie prawidłowych postaw i zachowań,
♪  zaistnienie w środowisku szkolnym i lokalnym,
♪  uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu muzyki,
♪  pokonanie przeciętności,
♪  rozwijanie swoich zainteresowań,
♪  pożyteczne spędzanie czasu.

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Monika Bil