foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nauczyciele języka polskiego:

p. Daniłow Katarzyna
p. Dębowska Małgorzata
p. Escher Bożena
p. Jewiarz-Dryło Anna
p. Obiedzińska-Pokorska Beata
p. Plewa Małgorzata

Nauczyciele matematyki:

p. Blus-Czernek Monika
p. Chełstowska Beata
p. Czarnecka Justyna
p. Lipińska Iwona
p. Skorupka Agnieszka

Nauczyciele języka angielskiego:

p. Domżalska Anna
p. Gościniak Sylwia
p. Łasak Aleksandra
p. Szczebiot Edyta

Nauczyciel języka niemieckiego:

p. Wieczorkiewicz Anna

Nauczyciele historii/historii i społeczeństwa:

p. Pietruszka Ewa
p. Stepaniuk Robert

Nauczyciele przyrody:

p. Janowska Monika
p. Pianka Anna

Nauczyciel biologii:

p. Pianka Anna

Nauczyciel geografii:

p. Janowska Monika

Nauczyciele muzyki:

p. Bartnik Dorota
p. Janowska Monika

Nauczyciele techniki/zajęć technicznych:

p.  Kubecka Marzena
p. Mierzwiński Igor

Nauczyciele plastyki:

p. Kubecka Marzena
p. Wancerz Joanna

Nauczyciele informatyki/zajęć komputerowych:

p. Chełstowska Beata
p. Krzemiński Daniel
p. Pietruszka Ewa

Nauczyciele wychowania fizycznego:

p. Cegiełka Krzysztof
p. Okońska Bogumiła
p. Olszówka Anna
p. Radzicki Krzysztof
p. Szczepański Mateusz
p. Żołądkiewicz Alicja

Nauczyciele religii:

s. Barłowska Ewa
p. Imichrova Jolanta
ks. Słowik Mariusz
p. Suchta Renata

Nauczyciel języka polskiego dla cudzoziemców:

p.  Gajewska-Zapiec Aneta

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie