foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Realizacja działań w ramach programu "Twoje Dane Twoja Sprawa"
 1. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
  Podczas godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia na temat poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych przy wykorzystaniu scenariusza "Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność". Dodatkowo przygotowana została gazetka o prawach ucznia, w całej szkole rozwieszone zostały niebieskie balony – specjalnie, by uczcić święto wszystkich dzieci! Tego dnia również czynny udział w świętowaniu praw dziecka wziął radiowęzeł, uświetniając przerwy muzyką o tej tematyce.

 2. Apel profilaktyczny #NIEDLAHEJTU przygotował zespół specjalistów naszej szkoły.
  Uczniowie dowiedzieli się, czym różni się hejt od opinii, poznali konsekwencje prawne oraz zdobyli wiedzę na temat tego, w jaki sposób walczyć z hejtem. Gościem specjalnym był Pan Kuba Jurzyk, który opowiedział uczniom jak wygląda odbiór hejtu z perspektywy artysty. Celem apelu było uświadomienie uczniom jak bezpiecznie i świadomie wykorzystywać technologie informatyczno-komunikacyjne oraz wyrażać swoją opinię w sieci. Podczas apelu został ogłoszony konkurs dla uczniów klas 4-7 dotyczący omawianej tematyki. Zwycięzcami konkursu zostały klasy 4s i 5s.
 3. Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez nauczycieli informatyki.
  W tym roku podczas DBI szczególną uwagę zwróciliśmy uczniom na dane osobowe i ich ochronę w Interencie. W miesiącu lutym, podjęliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku w sieci. We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac: komiksy, memy, animacje w Scratch-u, chmury wyrazowe, Zasady Bezpiecznego Korzystania z Internetu.

 4. Dzień Ochrony Danych Osobowych
  28 stycznia obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w grze korytarzowej, podczas której dowiedzieli się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby je chronić. Ponadto, młodzież szkolna, miała możliwość pokazania swojej kreatywności w dwóch kategoriach: przygotowania plakatu lub memu na temat ochrony danych osobowych. Uczniowie rozwiązywali również różne łamigłówki, rebusy, krzyżówki promujące wśród dzieci zasady ochrony danych osobowych. Wzięli udział w grze kahoot "Bezpieczne korzystanie ze sprzętu mobilnego".

  Dzieci z klas 1-3 podczas zajęć na świetlicy poznały bajki "Dzieciaka i Loco przygody w sieci". Postaci z bajki mają za zadanie uczyć najmłodszych użytkowników Internetu, jak w świadomy i bezpieczny sposób powinni korzystać z dobrodziejstw nowych technologii, w obrazowy sposób pokazują, jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań w sieci. Zostały one zrealizowane w ramach projektu System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.

Projekt: "Od grosika do złotówki"

W roku szkolnym 2019/2020 klasy: 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h biorą udział w projekcie "Od grosika do złotówki" utworzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Finansów. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Głównymi celami programu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu oraz nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

Prezentacja dla Rodziców - "Wprowadzamy dziecko w świat finansów i przedsiębiorczości".

Projekt: "MĄDRZY CYFROWI"

Nasza szkoła przystąpiła do projektu MĄDRZY CYFROWI, jest to program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych.

 Projekt realizowany jest przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom przy wsparciu Google.org.

 "Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu."

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 6 i 7 do udziału w projekcie.

Koordynatorzy projektu:

Joanna Wancerz i Marzena Kubecka

Projekt: "Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł"

W trakcie roku szkolnego 2019/20 dzieci z klasy: 2a, 2b, 2e, 3f wezmą udział w projekcie "Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł" jest jednym z projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci, który został doceniony przez Ministra Edukacji Narodowej i objęty jego honorowym patronatem. W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w ciekawych lekcjach. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie nauczycieli będą uczyły się poprzez zabawę, doświadczenia i dowiedzą się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwiną kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie