foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pierwsza pomoc - bicie rekordu

Dnia 16.10.2019r obchodzony był Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji klasa 6d kolejny raz  uczestniczyła  w biciu Rekordu w Pierwszej Pomocy na terenie szkoły. Wspólne bicie rekordu jest projektem Programu Edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować" prowadzonym przez Fundację WOŚP. Główne cele projektu to promocja nauki pierwszej pomocy. Uczniowie pod opieką nauczycieli pani Justyny Czarnieckiej i Kamili Balas poznali zasady pierwszej pomocy, postawy i umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie swoje umiejętności do nauki resuscytacji mogli przećwiczyć na fantomach zakupionych  przez WOŚP. 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 
Dnia 14 października 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 382 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O godzinie 12:00 na hali sportowej zebrali się zarówno starsi, jak i najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Uczniowie klasy 4s i 2c zaprezentowali przedstawienie.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, Pan Robert Faliszewski, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Pani Dyrektor Agnieszka Jasitczak-Wolska, podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich codzienne zaangażowanie i trud włożone w wychowanie i edukowanie uczniów.
Nad przebiegiem uroczystości czuwały Pani Katarzyna Dziomba i Pani Julita Jurczak.

Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów należy już do tradycji naszej szkoły. W poniedziałek 14 października 2019r. najmłodsi uczniowie, przy współudziale starszych koleżanek i kolegów, zaprezentowali swoje umiejętności przed rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.  Mieliśmy zaszczyt gościć Burmistrza dzielnicy Ursus Pana Bogdana Olesińskiego , Przewodniczącą Komisji Oświaty Panią Wandę Kopcińską oraz Przedstawiciela Rady Rodziców Panią Edytę Bartos. Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki a później złożyli ślubowanie. Potem dyrektor szkoły Pani Agnieszka Jasitczak-Wolska z pomocą Pana Rurmistrza Bogdana Olesińskiego dokonali aktu pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia, a wychowawczynie wręczyły okolicznościowe dyplomy i legitymacje szkolne. Na zakończenie najmłodsi uczniowie zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia i słodki poczęstunek.

Test Coopera

W dniu 05.10.2019r. odbył się "Test Coopera" organizowany przez Akademicki Związek Sportowy.

W trakcie trwającej 7 godzin imprezy, 12 minutowy bieg ciągły ukończyło 823 osoby, z czego aż 266 osób biegło dla naszej szkoły.

Kolejne szkoły, które stanęły na podium w tej rywalizacji to SP4 z wynikiem 220 osób. Cieszymy się, że regularna praca i kształtowanie wytrzymałości na zajęciach w szkole pozwoliły tylu osobom na ukończenie tego wymagającego biegu. Liczymy na kolejne sukcesy w następnych latach.

Bardzo mocno dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wygrania dla naszej szkoły 2500zł na sprzęt sportowy.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie