Świetlica

Szkoły Podstawowej
Nr 382

AktualnościZbiórka darów dla podopiecznych Domów Dzieci w Pęcherach gmina Piaseczno

Zapraszamy do udziału w dobroczynnej akcji mikołajkowej, której celem jest zbiórka upominków świątecznych oraz najbardziej potrzebnych rzeczy dla wychowanków Domu Dzieci w Pęcherach.

Liczy się każdy dar serca!

Można ofiarować słodycze, kosmetyki, środki czystości, artykuły szkolne.

Akcję organizujemy, aby sprawić dzieciom radość na święta Bożego Narodzenia.

Liczymy na twoją pomoc!

Zbiórka trwa do 10 grudnia 2019 r. (świetlica szkolna nr 17 i 18)

Po jej zakończeniu wszystkie dary zostaną przekazane podopiecznym Domu Dzieci w Pęcherach.W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna przystąpiła do Programu Polskiej Akcji Humanitarnej
"Godziny Wychowawcze ze Światem"

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze.

Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

  W ramach projektu będą realizowane następujące tematy:
 1. Różne perspektywy w patrzeniu na świat.
 2. Gdzie na świecie mieszka najwięcej ludzi?
 3. Moi rówieśnicy w innych krajach.
 4. "Dlaczego wszyscy ludzie na świecie powinni współpracować?"
 5. Wojna i pokój.
 6. Uchodźstwo i powody ucieczki z kraju.
 7. Katastrofy naturalne a pomoc humanitarna.
 8. Do czego potrzebna ludziom woda?
 9. Co się dzieje jak się nie je?
 10. Komu płacimy za czekoladę?
 11. Zasoby naturalne a sprzęt elektroniczny.
 12. Zanieczyszczenie oceanów.
 13. Nadmiar plastiku, a produkty wielokrotnego użycia.
 14. Zajęcia podsumowujące program.W dniu 2 września 2019 roku – rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 szkoła zapewnia uczniom opiekę w ramach dyżuru opiekuńczo-wychowawczego od godziny 7:00 do 17:00 sala 17, 18 parter
Drodzy Rodzice
Kontynuujemy zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2019/2020.
Rodzice zobowiązani są do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy szkolnej.
Termin składania upływa dnia 6 września 2019 roku.

Wzór KARTY ZGŁOSZENIA pobrać ze strony szkoły:
www.sp382.warszawa.pl
 • W KARCIE ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy wymagane są podpisy obojga rodziców
 • Osoby upoważnione do odbioru dzieci ze świetlicy podpisują klauzulę rodo(na stronie internetowej) a rodzice dołączają je do karty zgłoszenia