foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dyrektor Szkoły za zgodą Organu Prowadzącego
i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
zawiesza prowadzenie stacjonarnej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
w Szkole Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci

w okresie od 19.10.2020 r. do 23.10.2020r.

Decyzja podjęta została ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną szkoły.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych, zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Lekcje z uczniami prowadzone są przy pomocy platformy Office 365 - Teams.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci mogą kontaktować się z pracownikiem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pod numerem telefonu:
697013683 w godz. 8.00-15.30.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 382
Agnieszka Jasitczak-Wolska

Drodzy Uczniowie,
 
wiemy, że jest to dla Was trudny i niepewny czas. Dlatego, jeśli potrzebujecie podzielić się z kimś swoimi obawami, troskami, czy też po prostu porozmawiać, to zachęcamy Was do kontaktu z nami przez Ms Teams oraz Messenger. Poniżej link do profilu naszego gabinetu na facebooku: https://www.facebook.com/nasz.gabinet.7

Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami!

Z pozdrowieniami,
Psycholog - Ewa Bilska,
Pedagog szkolny - Dorota Kołacińska,
Pedagog szkolny - Justyna Sulińska.

List Prezydenta m.st. Warszawy skierowany do Rodziców

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st Warszawy może być ograniczona, dlatego już dziś zachęcamy Państwa do założenia bezpłatnego konta na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2020 r. rozpoczniemy przyjmowanie (tylko elektronicznie) wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowego świadczenia "Dobry Start" (300+) na okres zasiłkowy 2020/2021. W tym roku nie składamy wniosków na świadczenie 500+. Wydane informacje ważne są do maja 2021r. Wyjątek stanowią sytuacje, w których rodzice z powodów ustawowych otrzymali świadczenie na okres krótszy.

Wszystkie rodzaje wniosków będzie można złożyć za pośrednictwem dedykowanej przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i polityki Społecznej  platformy Emp@tia (wnioski.mpips.gov.pl), a w przypadku wniosków 300+ będzie można je także złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.  Ponieważ sytuacja epidemiczna w Polsce jest dynamiczna, zachęcamy Państwa do utworzenia konta na platformie Emp@tia. 

Portal ten umożliwia bezpośrednią elektroniczną komunikacje z Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (w tym składanie wyżej wspomnianych wniosków, dołączanie brakujących dokumentów etc.) bez konieczności wychodzenia z domu. Złożenie wniosku i wybranie preferowanego sposobu komunikacji za pośrednictwem ww. portalu  ułatwi szybsze rozpatrywanie spraw.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie