foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z późniejszymi zmianami oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, w naszej szkole zostaną zorganizowane od:

  • 18 maja br. zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
  • 25 maja br. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci kl. 1-3,

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

Szkoła będzie pełnić dyżur opiekuńczy i opiekuńczo-wychowawczy w godzinach 7:00 – 17:00.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i muszą skorzystać z pomocy opiekuńczej szkoły od dnia 18 maja br. proszeni są o:

Rodzice dzieci kl.1-3, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i muszą skorzystać z pomocy opiekuńczej szkoły od dnia 25 maja br. proszeni są o:

 

Drogi Rodzicu…

ufamy, że oddając swoje dzieci pod opiekę naszej placówki mają Państwo świadomość sytuacji epidemicznej w naszym kraju i biorą Państwo pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.

Dlatego:

  • aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia,
  • przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
  • nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
  • wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
  • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
  • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności na naszej stronie jak również wytycznych MENu i GISu:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji (dostępny w zakładce Rekrutacja - Klasa sportowa) do klas IV sportowych, w dniach 23 marca - 18 maja br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej - do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

UWAGA! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.