foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

DRODZY RODZICE

Rozpoczynamy zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko korzystało z zajęć świetlicowych w przyszłym roku szkolnym, zobowiązani są złożyć WNIOSEK ZAPISU do wychowawców świetlic do dn. 19.06.2019 r.

W KARCIE ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy wymagane są podpisy obojga rodziców.

Do wniosku prosimy również dołączyć oświadczenie RODO każdej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

Wzór niezbędnych wniosków dostępny jest dla Państwa w zakładce po lewej stronie: DOKUMENTY - "Wnioski do świetlicy".

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie