foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rodziców zainteresowanych objęciem opieką świetlicową ich dziecka proszę o wypełnienie wniosku oraz oświadczenia osoby upoważnionej do odbierania ucznia ze świetlicy, a następnie dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły lub przesłanie ich (w formie elektronicznej: scanu lub zdjęcia) na adres mail placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oświadczenia wypełniają i podpisują osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy, np. babcia, dziadek, ciocia itp.

1. Wniosek zapisu dziecka do świetlicy

2. Oświadczenie osoby (np. babci, dziadka, cioci itp.) upoważnionej do odbierania ucznia ze świetlicy

3. Zgoda rodziców na samodzielny powrót dziecka lub powrót dziecka pod opieką osoby, która nie ukończyła 10 lub 13 lat.

Lato w Mieście" 2021 | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy
Warszawska Akcja "Lato w Mieście" 28 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Już od 1 czerwca 2021 roku od godziny 12:00 do 11 czerwca 2021 roku do godziny 24:00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście 2021r."

Od 1 czerwca 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście". Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Podczas 9 jednotygodniowych turnusów na dzieci czeka w tym roku 160 Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), w tym 11 w szkołach specjalnych.  

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji Lato w Mieście 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 1 czerwca od godziny 12: 00 i potrwają do 11 czerwca.

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji
i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8:00 do 21 czerwca do godz.12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne będą m.in. na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł. dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł. dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Warszawska Akcja "Lato w Mieście 2021" jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku (dokument dostępny pod adresem https://liblink.pl/8qSYfWm15W).

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Drodzy Rodzice...

z pewnością chcielibyście Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

My zaś jako kadra pedagogiczna chcemy, by nasza placówka nie była tylko miejscem nauki, ale miejscem, do którego wszystkie dzieci przychodzą z przyjemnością.
Chcemy też, aby uczniowie w ciekawy sposób zdobywali potrzebną wiedzę oraz uczyli się, jak być mądrym i dobrym człowiekiem, jak żyć w swej małej ojczyźnie, całej społeczności polskiej i europejskiej.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 6:30 – 17:00,
 • naukę języka angielskiego oraz informatyki,
 • możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań,
 • opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,
 • możliwość korzystania ze stołówki – ciepłe dwudaniowe domowe obiady,
 • dziennik elektroniczny Librus Synergia,
 • opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego,
 • pomoc uczniom mającym trudności - pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • udział w licznych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie szkoły oraz w życiu społeczno-kulturalnym dzielnicy i m.st. Warszawy.

W swoje ofercie edukacyjnej szkoła obecnie posiada:

 • oddziały sportowe o profilu: piłka siatkowa (dla dziewcząt) oraz piłka nożna (dla chłopców), dzięki którym uczniowie mają możliwość wszechstronnego przygotowania sprawnościowego oraz doskonalenia swojego poziomu wytrenowania,
 • na poziomie klas 6 i 7 oddziały o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i informatyki, dzięki którym uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z nauk ścisłych i informatyki,
 • na poziomie klas 7 oddziały o rozszerzonym programie nauczania matematyki i języka angielskiego.

Nasza Szkoła znalazła się w elitarnym gronie warszawskich placówek wyróżnionych tytułem "Szkoły z pomysłem", co świadczy o tym, że realizujemy ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich szkolną społeczność.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie