foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Unijny projekt edukacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt "Interaktywnie zintegrowani" ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń

Oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel

Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń

Harmonogram zajęć

Akcja "Zima w mieście" 2020Znalezione obrazy dla zapytania zima w mieście

W roku szkolnym 2019/2020 akcja Zima w mieście w Szkole Podstawowej Nr 382 zaplanowana jest od 10 lutego 2020r. do 14 lutego 2020 r.

W ramach programu nasza placówka funkcjonuje przez pięć dni w godz. 7.00 - 17.00.

W placówce organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne, komputerowe oraz aktywności poza placówką.

Zapisy uczestników na Akcję są od 14.01.2020 od godz.12.00 do 21.01.2020 r. do godz.12.00 r.

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów pod adresem internetowym
www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Udział jest płatny za opiekę każdego dnia 10 zł oraz za wyżywienie każdego dnia 10 zł.

Za wyżywienie płacimy na konto: 18 1020 1055 0000 9202 0021 2944

Za opiekę na konto : 84  1030  1508   0000  0005   5112   2002

W obydwu przelewach bardzo proszę o wpisanie w tytule: imienia i nazwiska dziecka, klasa i nr szkoły

Wydrukowane karty oraz dowody wpłat przynosimy do p. Elżbiety Zając sala 29 II piętro nowa część lub sekretariat.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice...


informujemy, iż w dniach 29 - 30 stycznia 2020 roku w godzinach 7:30 - 9:00 oraz 16:00 - 18:00 odbędzie się zbiórka:

  • makulatury (książki, zeszyty, gazety, papier xero - bez opakowań typu karton, papier szary pakowy, itp.),
  • puszki (tylko i wyłącznie aluminiowe ).

 

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie