foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz kolega w Kamerunie
 
Już kolejny raz podczas kiermaszu świątecznego mogliśmy wesprzeć naszego ucznia z Kamerunu - Dossivę Wilfrieda, którego nasza szkoła adoptowała w ramach akcji Adopcja Serca. Na stoiskach były nie tylko ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów i rodziców naszej placówki, ale można było zakupić "perełki" z samego Kamerunu- różne rzeczy wykonane przez tamtejszych mieszkańców. Wszystkim wspierającym akcję, naszego adoptowanego ucznia oraz innych potrzebujących z Kamerunu, serdecznie dziękujemy. Wasze ogromne serca i każdy datek pozostaną wykorzystane dla dobra naszego Dossivy i innych, podobnych mu dzieci, które pragną się kształcić.

Profilaktyka uzależnień

Chrońmy  dzieci przed uzależnieniem i dbajmy o ich prawidłowy rozwój

Zachęcamy do zapoznania się z filmami dotyczącymi cyberprzemocy i uzależnienia od tabletu:

Cyberprzemoc: "Cyfrowo bezpieczni"

Uzależnienia od tabletu: "Homo tabletis"

 

 

Zespół specjalistów

Unijny projekt edukacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Projekt "Interaktywnie zintegrowani" ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez realizację różnych form edukacyjnych rozwijających i wyrównujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy terapeutycznej i IT a także doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz uczniowie zdolni. Wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności z zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń

Oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel

Oświadczenie uczestnika projektu - uczeń

Harmonogram zajęć

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie