foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt strefy ciszy i relaksu w naszej szkole
 
Projekt strefy ciszy i relaksu ("kącik ciszy") w ramach programów "Szkoła to my" i "Zaprojektuj szkołę" realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 382 w Warszawie w okresie od września 2018r. do końca maja 2018r.

Ideą zorganizowania strefy ciszy, wypracowaną wspólnie przez zespół uczniów i nauczycieli podczas warsztatów, było ograniczenie hałasu w szkole podczas przerw, stworzenie warunków do relaksu, wypoczynku i przygotowania się do wysiłku umysłowego na kolejne zajęcia. Uczniowie mogą teraz odpoczywać w  odpowiednich warunkach, zagrać w  szachy, warcaby, gry planszowe.

Zwieńczeniem tego projektu była jego prezentacja przez uczniów naszej szkoły podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu „Szkoły z klasą”. Zyskał on wysoką ocenę i uznanie w oczach ekspertów i uczestników Festiwalu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów, nauczycieli i rodziców, wśród których znaleźli się tacy, którzy zasponsorowali zakup części wyposażenia i farb. Szczególne podziękowania należą się rodzicom klasy IVe oraz Panu Włodzimierzowi Krawczykowi – Dyrektorowi Centrum Edukacji Matematycznej "Matplaneta Ursus”.

"Kącik ciszy” jest wielowymiarowym sukcesem, bo podnosi nie tylko jakość funkcjonowania szkoły, stwarza lepsze warunki do nauki dla dzieci, ale też uczy współodpowiedzialności za szkołę i pokazuje nie tylko dzieciom, że przemyślana współpraca i chęć do działania tworzą dobro, które miejmy nadzieję, że będą szanować, bo jest ono efektem ich pracy.

Jesteśmy przekonani, że to otwiera drogę do dalszych wspólnych realizacji różnorakich przedsięwzięć, a sam „kącik” też będzie ewaluował – są już kolejne dobre pomysły.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie