foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Dla Polaków w wieku do 19 lat, Internet jest najważniejszym medium. Ich życie toczy się więc równolegle online (w sieci) i offline. Biegle posługują się narzędziami, więc odrabianie lekcji dzięki sieci nie stanowi dla nich problemu. Większość młodzieży spędza czas oglądając filmiki i ściągając muzykę oraz kontaktując się na portalach społecznościowych. Dzięki obecności rodziców w domu czynności te mogą być poddane większej kontroli, tak aby dzieci wypełniały swoje obowiązki związane ze zdalnym nauczaniem, a mniej czasu przeznaczały na swoje sieciowe przyjemności. Internet niesie wiele zagrożeń, ale rolą dorosłych jest pokazanie, że stwarza również wiele możliwości. Dlatego dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w poznawaniu Internetu, a obecna sytuacja daje taką możliwość.

Zagrożenia w Internecie

Czytaj więcej...

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru. W dniach 16 - 25 marca br. sekretariat szkoły czynny będzie w godzinach 8:00-16:00.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie